Anugerah KiHajar

Apakah maksud Anugerah KiHajar itu ?